Informatie over de clubavonden

Prog 2019-20

 

 

Alle clubavonden zijn op maandag, om de 14 dagen.

Voor onze bijeenkomsten gebruiken we de ingang van Sporthal De Bouwmeester (zie afbeeldingen)

 
Tijdindeling clubavond

Voor alle clubavonden zal zoveel mogelijk worden uitgegaan van het volgende tijdschema.

19:15 lokaal open

19:30 opening van de avond met mededelingen van het bestuur aansluitend: korte vragen, opmerkingen en hulpverzoeken van leden

19:45 start volgens het programma

20:45 koffiepauze

21:00 vervolg van het programma

22:00 sluiting van de avond

Algemene opmerkingen

Wanneer er in het programma staat, dat er een film van je wordt vertoond, dan rekenen we daar ook op.

Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, wil je dit dan ruim van te voren doorgeven aan de programmacommissie.

Havic is lid van de regionale AVO (=Audiovisuele Vereniging Oost), die op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke NOVA (=Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele Amateurs) , die weer lid is van de wereldwijde UNICA(=UNion Internationale du CinémA ). De AVO beschikt over ter zake kundige gastsprekers, geeft cursussen en organiseert filmfestivals. Zo ondersteunt en verbindt zij de aangesloten videoclubs.

Wie met zijn/haar film een sportieve competitie aan wil gaan moet beslist eens deelnemen aan zo’n festival. Maar een festivalbezoek zonder deelname is ook altijd erg leuk, leerzaam en inspirerend.
Meer informatie over de genoemde organisaties is te vinden op hun websites. Bovendien vind je op die websites ook links naar aangesloten verenigingen en naar andere sites die interessant zijn voor de amateurfilmer.

meer AVO: http://avo.videofilmers.nl
meer NOVA: https://www.nova.videofilmers.nl/#
meer UNICA: http://unica-web.com

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak om vrijblijvend een clubavond bij te wonen kun je contact gebruiken om een mailtje te sturen.

Geïnteresseerd? Neem contact op !